Groepsindeling

Corona schopt eigenlijk ook onze toneelgroepen behoorlijk in de war. Daar waar we in juli zouden moeten uitvoeren zal als alles mee zit dat pas in november kunnen. Dat betekent dat seizoen 2020-2021 behoorlijk zal worden ingekort.

Een van de oplossingen hiervoor zou kunnen zijn: meerdere zondagsrepetities voor Kids1 en 10ers1 en/of al ruim voorafgaand aan de eerste repetitie de leesrepetitie en rollenverdeling doen zodat  voorafgaand aan de eerste repetitie de tekst uit het hoofd is geleerd. Hierdoor gaat het repetitieproces sneller. Niets van wat hier staat is ideaal, maar dat is niets aan dit coronagedoe natuurlijk. Kijk even mee naar hoe ons jaar er uit hoort te zien:

Er zijn twee blokken, van september tot januari en van maart tot juli. Je kunt op de groep klikken voor een beknopte beschrijving:

September-januari (november/maart?):
15:30-16:45 Kids1 (8-12 jr)
16:45-18:00 10ers1 (12-14 jr)
Maart-juli (maart/juli?):
15:30-16:45 Kids2 (8-12 jr)
16:45-18:00 10ers2 (14-16 jr)

Wachtlijst.
Er zit een uitzondering op deze indeling. We werken met groepen van 12 spelers om de kosten behapbaar te houden, mocht er tot een bepaalde datum onvoldoende inschrijvingen zijn worden er op volgorde van binnenkomst spelers van de wachtlijst toegelaten. Je kunt via het inschrijfformulier kenbaar maken dat je op de wachtlijst wil van een bepaalde club.

Overstappen naar een andere groep?
Overstappen naar een andere groep kan alleen na  overleg met de regisseur, deze behoudt altijd het besluitrecht. Klik hier voor meer informatie daarover.