Betaling

Wanneer je kind in één van de groepen is geplaatst volgt per mail een factuur van €9- per bijeenkomst (deel lesgeld, deel zaalhuur, deel onkosten techniek). De berekening is gemaakt voor groepen van 12 spelers, de standaard die we hanteren. De hoeveelheid repetities verschilt per productieperiode, de betalingstermijn is 4 weken. Voor de eerste helft van dit seizoen komt het cursusgeld op €162,- voor 18 bijeenkomsten + materiaalkosten (€10-).

Wanneer aan de factuur is voldaan is je kind daadwerkelijk ingeschreven. Voor het bedrag heb je gemiddeld 19 bijeenkomsten (18 weken repeteren / uitvoering en een terugkomdag), 19 x drinken, een roos op de uitvoering en 1x snoep op de terugkomdag.
Wanneer je kijkt naar prijzen van vergelijkbare cursussen  ligt die prijs bij de grootste aanbieder van Utrecht bijvoorbeeld op €16,05- per bijeenkomst. Dat verschil is zo groot door verschillende redenen, zij hebben meer mensen dus meer onkosten bijvoorbeeld. Aan de andere kant is Lunettentoneel ontstaan vanuit wijkwerk (gesubsidieerd) en heeft nooit als doel gehad om ervan te moeten leven of grote winsten te maken. Daarnaast vind ik dat ieder kind actief in aanraking moet kunnen komen met theater als kunstvorm.

Krappe beurs? Kijk op deze pagina.

€10,- regel
Er kan je gevraagd worden materiaal aan te schaffen voor maximaal €10,- Het betreft bijvoorbeeld een hoedje uit de feestwinkel en wanneer je die op een andere manier kan regelen is dat natuurlijk ook prima. De laatste tijd worden materiaalkosten op voorhand gefactureerd bij toneelstukken met veel kostuum en rekwisiet, Lunettentoneel bestelt dat dan zo gunstig mogelijk waardoor we er zoveel mogelijk profijt van hebben. 
Het voorkomt dat een kind moet spelen dat hij een kok is maar zonder koksmuts daar staat bijvoorbeeld. Uiteraard mag je het aangeschafte materiaal zelf houden. Ouders bepalen/organiseren doorgaans onderling wat ze uitgeven en verrekenen dat met elkaar zodat de lasten gelijk worden verdeeld. Hier nemen ouders zelf het initiatief in.
Wanneer veel dingen uniform moeten worden aangeschaft dan zal ik dat zelf doen (dat is goedkoper), er kan dan een materiaaltoeslag worden verrekend.